Nieuwsbrief

Teken nu in op onze nieuwsbrief. Met in het seizoen adviezen, tips en aanbiedingen. Het kost niets en u kunt in iedere nieuwsbrief weer afmelden.

Introductie

Al enkele jaren is onze organisatie actief op het gebied van groenbeleving en groeneducatie. De al aanwezige deskundigheid is verder vergroot en inmiddels is er een behoorlijke expertise op dit terrein.

We geven u een kort overzicht van de huidige activiteiten:

 • Websites

 • Centraal staat OnzeNatuur.nl waar we aandacht besteden aan NME, land- en tuinbouw, schooltuinen etc, voeding, voedsel, gezondeheid, water en energie.We doen dat op basis van actuele gegevens - de site volgt het schooljaar en doet dat ook met nieuwsbrieven en een weblog. Het in de lucht brengen en houden van een aantal informatieve websites is een van de kernactiviteiten van onze Stichting. Het gaat daarbij niet alleen meer om de schooltuin, maar er is meer. Kijk maar naar het overzicht van de websites hiernaast en zie hoe we het inmiddels vrij breed aanpakken. Het is niet voor niets dat we voor u een aantal elkaar aanvullende internetsites hebben klaargezet. Veel zaken hangen immers met elkaar samen.

  We merken dat onze sites druk worden bezocht.

 • Cursusaanbod

 • Een logisch vervolg is het aanbieden van cursussen. Voor schoolteams kunnen we informatiebijeenkomsten verzorgen. De exacte invulling stemmen we graag samen met u af. Het mag over de schooltuin gaan, maar een andere/bredere benadering is ook goed mogelijk. Ook voor instellingen kunnen we op maat gesneden bijeenkomsten verzorgen.

 • Projecten

 • Ook kunnen wij goede bijdragen leveren aan projecten van bedrijven of instellingen die te maken hebben met thema's die aansluiten op OnzeNatuur.nl. We kunnen activiteiten onder de aandacht brengen, doorverwijzen, maar ook mee helpen ontwikkelen. Het initiatief voor projecten kan dan liggen bij bedrijven, of overheden, maar ook bij NME-instellingen of culturele organisaties zoals musea en/of erfgoedinstellingen. Uiteraard ontwikkelen we zelf ook initiatieven.

 • Producten

 • Samenhangend met onze activiteiten is er ook een aantal producten beschikbaar. Uiteraard gaat het dan vooral om zaden voor de tuin. Zowel de particulier als scholen en instellingen zijn we daarbij van dienst met kwaliteitsproducten. Maar: het hoeft niet alleen maar te gaan om de standaardpakketten; er kan meer...

 • Overleg!

 • Nieuwsgierig geworden? Wilt u nagaan of we wat voor u kunnen doen? Laten we overleggen. Kijk even op de pagina Contact / Overleg voor onze gegevens.