Welkom

Jonge kinderen hebben vrijwel altijd een grote belangstelling voor de natuur. Ze zijn nieuwsgierig, verwonderen en verbazen zich en willen er graag veel van weten. Toch is de informatie die ze thuis en op school krijgen aangereikt vaak heel bescheiden. Zo maken ze de seizoenen, zoals deze in landbouw en tuinbouw gevoeld worden, vaak niet of nauwelijks bewust mee. De belangstelling is er zeker, maar het komt er kennelijk niet van. Met de werkelijke groenbeleving van kinderen is het dan ook vaak droevig gesteld.

Zonnebloem

Onze Stichting heeft daarom het initiatief genomen om op dit punt een aantal samenhangende activiteiten te ontwikkelen om daar verbetering in te brengen.

Via de website OnzeNatuur.nl wordt de actualiteit op het gebied van natuur, water en energie, maar ook van voedsel, voeding en gezondheid binnen de klas gehaald. Het gaat om aansprekende onderwerpen, ondersteund door een nieuwsbrief en een weblog. We besteden aandacht aan activiteiten binnen en buiten het klaslokaal. De schooltuin speelt daarbij (zo mogelijk) een rol, maar er is ook de "klassetuin", met groenactiviteiten binnen het lokaal.

De natuurbeleving van leerlingen kan buiten de school dan verder nog versterkt en aangevuld worden door activiteiten bij de regionale NME-centra.

Verder kan het beeld nog worden verbreed door kennis te maken met de bedrijfsmatige land- en tuinbouwactiviteiten in de eigen omgeving.

Al deze onderdelen vormen met elkaar een geheel. Ze vormen een bijdrage aan een veelzijdige natuurbeleving van jonge kinderen.

Als deze onderwerpen u na aan het hart liggen en u (ook) initiatieven ontwikkelt, of wil laten ontwikkelen op een van deze gebieden, laat het ons weten. Wellicht dat we elkaar daarin kunnen vinden via informatieuitwisseling en samenwerking.

Op de volgende pagina's leest u meer over de mogelijkheden, projecten en producten die we, als landelijk werkende organisatie, voor u beschikbaar hebben.